دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر سعید عزیزی

2- دکتر وحید سجادی

3- دکتر حمدالله رضایی منش

4-دکتر مسعود طاهرخانی

5- دکتر سروش جباری

6- دکتر منیژه ساروی

7- دکتر حمید آراسته

8- دکتر عباس نظیف

9- دکتر حسن مجد

10- دکتر شهرام کاشفی

 


یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی