تمدید مهلت ارسال مقالات
سه شنبه 31 مرداد 1402
تمدید مهلت ارسال مقالات

با تصویب شورای سیاست گذاری کنفرانس، مهلت ارسال مقالات تا 20 شهریور ماه، تمدید شد.


هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی